2022

February

24.02.2022
(Acta en portugués)

March

24.03.2022

April

28.04.2022

May

26.05.2022

June

30.06.2022

July

28.07.2022

August

25.08.2022

September

29.09.2022

October

27.10.2022

November

24.11.2022

2021

Febrero

25.02.2021
(Acta en portugués)

Marzo

25.03.2021
(Acta en portugués)

Abril

29.04.2021
(Acta en portugués)

Mayo

27.05.2021
(Acta en portugués)

Junio

24.06.2021
(Acta en portugués)

Julio

29.07.2021
(Acta en portugués)

Agosto

26.08.2021
(Acta en portugués)

Septiembre

30.09.2021
(Acta en portugués)

Octubre

28.10.2021
(Acta en portugués)

Noviembre

25.11.2021
(Acta en portugués)